Сторінка 1 з 1

Дзвонарство

Додано: 04 липня 2006, 21:05
o.valeriy
Êàìïàíîëîã³ÿ - ìèñòåöòâî äçâîíàðñòâà.
Ïðîøó çãîëîñèòèñÿ âñ³õ - õòî ö³êàâèòüñÿ ìàéæå âòðà÷åíèì ìèñòåöòâîì äçâîíàðñòâà. Áóäó ðàäèé ñï³ëêóâàííþ ç ôàõ³âöÿìè. Ñïîä³âàþñü îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ³ñíóâàííÿ ïðè ìîíàñòèðÿõ òà ïàðàô³ÿõ ÓÃÊÖ äçâîíàð³â. Ñåðäå÷íî çàïðîøóþ äî ðîçìîâè îäíîäóìö³â. Íàøà ìåòà - ñïðè÷èíèòèñÿ äî ³äå¿ â³äðîäæåííÿ â Óêðà¿í³ íàéäàâí³øî¿ ôîðìè ñàêðàëüíîãî ìèñòåöòâà - äçâîíàðñòâà.
Õòî ùî çíຠïðî êàìïàíàëîã³þ? Êîìó ùî â³äîìî ïðî íèí³ æèâó÷èõ äçâîíàð³â? Çãîëîøóéòåñü :idea:

Додано: 13 серпня 2006, 07:31
felonu
Отець Валерій,нажаль мені не відомі дані про буд-які помітні діїї в УГКЦ,що до відродження цього величного мистецтва.Знаю лиш,що в Ярославлі періодично проходить фестиваль дзвонарства.Якщо вам цікаво можу поділитись записом переможця 2000 року.

УГКЦ Різдва Св. Івана Хрестителя. Посвячення дзвонів

Додано: 19 квітня 2009, 21:02
terbotu
Зійшла зоря, вставайте люди.
Бог посилає свято нам.
Церковний дзвін зі сну нас будить,
Він кличе нас у Божий храм.
Сьогодні особливий день. Біля нашої недобудованої ще церкви зібралося багато людей для посвячення встановлених на дзвіниці дзвонів, годинників та фігури монаха. Діти та дорослі хлібом-сіллю зустрічають апостольського адміністратора Бучацької єпархії – отця Дмитра Григорака.
$IMAGE3$
На посвяту запрошено всіх, хто жертвував на дзвони та на годинники , запрошено мера міста Башняка І.С, редактора районної газети "Галицький вісник" – п. Марію Довгошию-Фафруник,
журналіста цієї газети – п. Петра Довгошию. Посвячували дзвони, годинники та фігуру монаха апостольський адміністратор о. Дмитро Григорак та парох нашої парафії о. Богдан Боднар.

Дзвони охрещують так як і людей і нарекли їх іменами святих. Всі з великим нетерпінням чекають коли вперше задзвонять наші дзвони, адже церковний дзвін не тільки закликає людей на молитву до храму, ця приємна мелодія нагадує нам про нашу приналежність до життя у вічності, про потребу Господа у нашому житті, проганяє всі злі сили, сповіщає про померлих та плаче за ними.

Після посвяти дзвони задзвонили своїм мелодійним звучанням, а на очах у людей від такої радості з’явилися сльози.
$IMAGE2$
Було посвячено фігуру монаха, який кожної години рукою дзвонить у церковний дзвін, та чотири годинники, встановлені на дзвіниці. Почало вечоріти , а годинники своїм світлом освітили церкву, також під куполом над фігурою монаха загорілося світло різнокольоровими вогнями. Парафіяни та гості раділи такому святковому торжеству .

Саме тому 15 квітня 2009 року стало ще однією знаменною подією в історії будови храму та житті наших парафіян.
$IMAGE4$
Апостольський адміністратор сказав, що посвячені дзвони будуть служити в церкві та закликати людей на Богослужіння, особливо на свята, яких так багато в нашій церкві. І через звучання дзвонів Бог зсилає свою благодать на всіх людей. Він привітав парафіян з наступаючими святами Воскресіння Господнього та побажав успіхів у закінченні будови храму. Із своїми привітаннями до людей звернулися о. Богдан Боднар, мер міста – Іван Степанович Башняк та голова церковного комітету – Павлюк Іван Миколайович.

Просимо Вас завітати на сайт http://pavluk.at.ua
Напишіть свої відгуки.

Дзвін під охру

Додано: 22 лютого 2011, 12:03
Боєць
Шановні віруючі !
Я киянин. Щодня двічі на добу, коли їду на метро на роботу і з роботи, бачу новий греко-католицький собор поблизу станції метро "Лівобережна".
Я подивився всі сторінки в інтернеті , і прийшов до висновку, що дзвін в цьому соборі самий більший у світі.
Я дуже прошу керівництво ГКЦ знайти кошти і покрити дзвін сусальним золотом замість синьо-зеленої охри, якою фарбують ворота, дахи, огорожі тощо..
А ще прошу перевірити, що це за золото, яким покрили чотирі куполи собору. Якийсь колір у цього золота темнуватий, а мусить бути яскраво-жовтий.
Доброго всім здоров'я, бережи вас Боже!

Re: Дзвін під охру

Додано: 23 лютого 2011, 23:35
kamamberta
пане Боєць, може б ви ще й дали трішки грошенят, щоб позолотити куполи?
Вам же 2чі на добу на той купол дивитись..

А якщо серйозно: УГКЦ всіма можливими способами збирає кошти на БУДОВУ : благодійні концерти, календарі, цеголки, журнали, свічки і так далі.. я не впевнена що за ті кошти, які "щедро" жертвують віряни можна покрити дзвін СУСАЛЬНИМ золотом,жеби воно милувало око всім хто проїжджатиме на метро..
імхо.

Re: Дзвін під охру

Додано: 24 лютого 2011, 02:26
andrey s.
Я звичайно не фахівець,,но десь підслухав,,що дзвони нічим непокриваються,,тим більше золотом,,воно повідлітає(вібрація),,Хіба вони заздалегіть вилиті,і в особливий спосіб покриті(але це робиться одразу після відлиття),,,А краска темпаче відлитить...
Знаю,,що є спеціальні покриття,,антикорозійні(бронза,любий сплав для дзвонів,,окисляється),,
Я сильно сумніваюсь,,що вже відлиті дзвони будуть чимось покривати(крім антикорозійки),,і вона невічна..
Набагато краще,,іх просто чистити..І гарно виглядатимуть,,і звук...
Но зараз 21 століття,,можливо і є спец.тех.засоби для цього...
Я думаю там є спеціалісти,,і вони компетентні...І роблять ще все,,не на роки,а століття..
Золото сусальне є різне,,і виглядає по різному..Є також імітація сус.золота,,яка виглядає краще,,і більш стійка до зов.пошкоджень..і дешевша..
Чим саме вкриті купола,,мені нецікаво,,,головне аби було ФАЙНО..